تگ - پمپ

پمپ‌های فشار قوی به صنایع رسید

در گذشته این تجهیزات وارداتی بود. اما از آنجا که دانش، توان و تخصص بومی سازی این فناوری در کشور وجود داشت. پس متخصصان در یک شرکت دانش بنیان برای بومی سازی آن اقدام کردند و موفق شدند. اکنون صنایع این پمپ‌ها را با کیفیتی بالا و قیمتی ارزان‌تر از داخل تهیه می‌کنند. آرش شورشی مدیر شرکت دانش بنیان پترو...